Medio ambiente

No Concello de Rubiá o coidado, respecto e posta en valor do medio ambiente concibímolo como un proxecto estratéxico de compromiso co medio e o desenvolvemento sostenible, e vai máis aló da xestión administrativa encomendada ás Administracións Locais neste ámbito.

Entendemos o coidado do medio ambiente como a promoción dun uso responsable dos recursos naturais, a difusión entre a poboación de políticas medio ambientais, en resumo, o desenvolvemento dun crecemento equilibrado desde o punto de vista económico, social e medio ambiental co fin de preservar a contorna.

Teléfono de información

988 324 146

Correo electrónico

Recolleita de lixo.

Recolleita de voluminosos, restos vegetales, contenedor amarelo de envases, contenedor verde de restos, contenedor verde de vidro e outros.

Recolleita de aceite.

Deberanse depositar en botellas plásticas non superiores a 1.5 L, nos bidóns de recolleita habilitados e nas comunidades de veciños.

Recolleito de pilas.

Temos habilitados dúas minipuntos limpos de RAEEs (residuos dos aparellos eléctricos e electrónicos, os seus materiais, compoñentes, consumibles e subconjuntos).

Recolleita de restos vegetales.

A recolleita de residuos vegetales realizarase sen bolsa de plástico.