Servicios sociais

O departamento de Servizos Sociais conta cunha Traballadora Social. O horario de atención ao público é de luns a venres, de 9:00h a 14:00h, na planta baixa da Casa do Concello. O teléfono de contacto é o 988 32 41 46

As funcións que se levan a cabo por este departamento son as seguintes:

 • Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes do municipio, a través da observación, atención da demanda e a investigación.
 • Planificación e programación dos recursos e servizos necesarios para atender os problemas e necesidades detectadas.
 • Avaliación de problemas e derivación para a atención dos mesmos de face aos distintos servizos existentes cando así o requira o caso.
 • Promoción de tómaa de conciencia polas comunidades e individuos dos seus problemas, facilitando a participación nas tarefas comunitarias, impulsando o asociacionismo e fomentando actitudes e conciencia solidaria.
 • Promoción do desenvolvemento local a través de información e orientación individual e colectiva, así como apoio aos grupos portadores de iniciativas, negociación con empresarios, e todas as accións que conlleven a incentivación socioeconómica do municipio.
 • Axuda á integración de individuos, familias e grupos que o necesiten, favorecendo solucións de reinserción social, evitando situacións de marginación e/ou exclusión social.
 • Información, asesoramiento, orientación e intervención técnica para resolución das situacións de necesidade e conflito a nivel individual e colectivo.
 • Xestión e tramitación administrativa de recursos e prestaciones.

Os programas básicos de actuación que se desenvolven en atención primaria, son:

 • Programa de orientación, asesoramiento e información.
 • Programa de axuda no fogar.
 • Programa de inserción social.
 • Programa de animación, prevención e cooperación social.
 • Programa de convivencia alternativa.